novac-pohlepa Politički cirkus u Velikoj Kladuši se nastavlja: Ne posto... Politička situacija u Velikoj Kladuši već duže vremena liči na jako skup cirkus sa jeftinim trikovima i sa veoma nesposobnim i bezidejn...